musisz zobaczyć
  • Loading

Wolność znaczona krzyżami - „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” w Budowlance

W poniedziałek 13 kwietnia 2015 r w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży odbyła się uroczystość związana ze Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Jej organizatorami byli nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4: Elżbieta Wiśniewska, Jolanta Chojnowska, Wiesław Czupryński, Kamil Galanek we współpracy z Ewą Bogulas, Edytą Trzaską, Waldemarem Cwaliną i Katarzyną Więsak. „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

Uroczystość w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących miała przypomnieć i pogłębić wiedzę młodzieży na temat tragicznych wydarzeń  z okresu II wojny światowej. Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę kierownictwa sowieckiej partii komunistycznej z 5.03.1940 r.,  policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski.
W krótkim wystąpieniu Dyrektor Szkoły p. Artur Ciborowski, witając przybyłych gości wyjaśnił cel spotkania. Uroczystość zaszczyciły lokalne władze duchowne na czele z JE Biskupem Tadeuszem Bronakowskim i bp Tadeuszem Zawistowskim oraz przedstawiciele władz samorządowych na czele z zastępca Prezydenta Łomży Agnieszką Muzyk. Obecni byli także reprezentanci Instytutu Pamięci Narodowej, starostwa łomżyńskiego, Nadleśnictwa Łomży i lokalnych mediów. Zaproszeni goście w swoich wypowiedziach podkreślili wagę kultywowania pamięci historycznej dla kształtowania postaw patriotycznych młodzieży, zwłaszcza w kontekście przypadającej 75.  rocznicy zbrodni  katyńskiej.
Sugestywne słowa utworu Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”, ilustrowane fragmentem filmu o  ludobójstwie katyńskim wprowadziły w nastrój uroczystości.  Po odczytaniu przez nauczyciela Wiesława Czupryńskiego listy łomżyńskich ofiar Katynia, uczniowie wraz z przedstawicielem białostockiego oddziału IPN p. Krzysztofem Sychowiczem złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem stanowiącym Szkolne Miejsce Pamięci.
Uczniowie prowadzący: Patrycja Łoniewska , Marcin Zysk oraz Kinga Ostrowska przybliżyli słuchaczom tło historyczne zbrodni  katyńskiej. Wypowiedzi uczniów przeplatane były video - klipami wybranych  utworów Kaczmarskiego, Makowieckiego  oraz utworami poetyckimi Herberta, Konarskiego, Wierzyńskiego w ekspresyjnym wykonaniu Patrycji Gutowskiej, Łukasza Zyska oraz Kamila Pawłowskiego. Oskarżeniem zbrodniczego systemu sowieckiego i wykonawców rozkazu Stalina był utwór Pawła Kukiza  „17 września”.
Wzruszająco wypadła inscenizacja korespondencji oficera „katyńskiego” z córką w wykonaniu  Eweliny Kobus  i Jakuba Jermakowa  w mundurze oficera z okresu II wojny. Słuchaczy poruszyła także   piosenka „Miejcie nadzieję” w wykonaniu Natalii Narewskiej.
W programie artystycznym znalazło się też wspomnienie o 96 ofiarach katastrofy smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński i która wstrząsnęła opinią publiczną całego świata. 10 kwietnia minęła piąta rocznica tej tragedii.
Kulminacyjnym punktem uroczystości był wywiad uczniów z przedstawicielką Związku Sybiraków Ireną Boryszewską. Spotkanie ze świadkiem historii stanowiło żywą lekcją historii,  a pani Boryszewska  podzieliła się  ze słuchaczami swoimi doświadczeniami  i odczuciami z deportacji do Kazachstanu. Prowadzący uczniowie odczytali „Przesłanie Katynia”, a  uczniowie  Natalia Narewska i Mateusz Kurkowski wykonali piosenkę „Jest takie miejsce”.
Na zakończenie Dyrektor Szkoły Artur Ciborowski  podziękował uczniom i nauczycielom , którzy zorganizowali uroczystość a  goście  na spotkaniu w kuluarach przy kawie, kontynuowali rozmowy o naszych trudnych polskich losach.
Uzupełnieniem programu była szkolna ekspozycja „Łomżyńskie ofiary Katynia”
Aktywne włączenie się społeczności ZSTiO nr 4 w obchody „Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” przyczyni się do uczczenia i utrwalenia pamięci o naszych żołnierzach zamordowanych przez sowieckich oprawców w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Katyńskie uroczystości rocznicowe są ważnym elementem wychowania patriotycznego młodzieży.


tekst i foto: ZSTiO