musisz zobaczyć
  • Loading

Dzień dla Zdrowia

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, jego zastępcy Agnieszka Muzyk i Andrzej Garlicki oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Białystok zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach w ramach akcji „Dzień dla zdrowia”. Akcja odbędzie się w sobotę 18 kwietnia br. w godz. 10:00 – 18:00 w Galerii Veneda w Łomży.

Choroby sercowo-naczyniowe są 1. pod względem umieralności na świecie. Według wyników badań Ministerstwa Zdrowia z powodu chorób sercowo-naczyniowych codziennie umiera 426 osób! Na świecie rocznie umiera na nie 17,3 miliona osób. Mitem jest, że mogą one dotyczyć jedynie osób starszych, coraz częściej dotyczą dzieci. Jak wskazują badania Instytutu Żywności i Żywienia ok 22% wszystkich uczniów nie uczestniczy w zajęciach W-F, co skutkuje niższą wydolnością młodzieży. Smutnych statystyk można przytaczać coraz więcej.
Większości chorób sercowo-naczyniowych można zapobiec. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w parametrach krwi, ciśnieniu, czy EKG pozwala zastosować odpowiednie leczenie jeszcze przed wystąpieniem objawów znacząco utrudniających życie. Co więcej, zwykle pozwala na uniknięcie radykalnego leczenia w postaci silnych leków wykańczających wątrobę, czy zabiegów operacyjnych.
Podczas akcji będzie dostęp do bezpłatnych badań. Wszystko odbędzie się na współpracujących ze sobą stanowiskach

Roll the Cancer! Wyroluj raka! – celem programu jest zaprezentowanie jak przed rakiem możemy się ustrzec, wcześnie go wykryć. Będziemy także rozmawiać o czynnikach, które zwiększają ryzyko rozwoju tej choroby. Na fantomach pokażemy jak powinno bada się piersi. Udostępnimy także ulotki „Bądź mężczyzną, chroń zdrowie”. Będzie możliwość konsultacji z onkologiem.
Serce masz tylko jedno – projekt adresowany do każdej grupy wiekowej przeprowadzany w celu profilaktyki chorób serca i układu krążenia. Planowane jest wykonywanie następujących badań: pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy we krwi, spirometria, badania EKG, które może zostać skonsultowane ze specjalistą. Atrakcją będzie możliwość ocenienia swojej wydolności fizycznej poprzez przeprowadzenie specjalistycznych prób.
Zaburzenia Odżywiania - chcemy zwiększyć świadomość na temat zaburzeń odżywiania rozdając ulotki zawierające podstawowe wiadomości dotyczące anoreksji, bulimii i otyłości. Studenci będą mierzyć BMI co pomoże ocenić zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością oraz WHR, który jest wyznacznikiem oceniającym rodzaj sylwetki ciała i typ otyłości. Chętnie umożliwimy bezpłatną konsultację z dietetykiem udzielającym porad dotyczących prawidłowego odżywiania.
Bezpieczny Miś - Już od najmłodszych lat warto zaznajomić dzieci z zasadami pierwszej pomocy w najczęstszych wypadkach. Poprzez zabawę uczymy dzieci bezpiecznych zachowań podczas trudnych sytuacji, staramy się pokazać jak niewiele potrzeba by pomóc drugiej osobie! W czasie gdy rodzice będą korzystać z badań porozmawiamy z dziećmi na temat pojęcia pierwszej pomocy, nauczymy korzystania z telefonów alarmowych. Podczas upozorowanych scenek pokazujemy w jaki sposób udzielić pomocy w czasie krwotoku z nosa, omdlenia, złamania, zranienia czy oparzenia. Dzięki krzyżówkom i kolorowankom utrwalamy ich nowo nabytą wiedzę.
AntiTobacco - ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat niebezpieczeństw płynących z nałogu palenia papierosów. Zwrócony jest do wszystkich palaczy, przede wszystkim zaś do młodego, uzależniającego się palacza. Skoncentrowanie szczególnej uwagi na młodzież wiąże się z coraz większym procentem nastolatków palących okazjonalnie lub nałogowo oraz problemem biernego palenia, na które narażone jest otoczenie palaczy, w tym dzieci.
Pierwsza Pomoc - w części teoretycznej zapoznamy chętnych z zasadami przeprowadzania BLS u dzieci i dorosłych, jak działa automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), kiedy się go stosuje i gdzie na terenie Białegostoku są one zlokalizowane. W części praktycznej uczestnicy ćwiczą BLS u dzieci i dorosłych na fantomach z użyciem treningowego AED w różnych scenkach sytuacyjnych.
Marrow Hero - Problem białaczki oraz istotnej roli transplantacji szpiku kostnego jako skutecznej metody leczenia jest tematem przewodnim projektu ʺMarrow Hero”. Studenci będą zachęcać do regularnego wykonywania morfologii krwi celem wczesnej diagnostyki chorób hematologicznych,  zapoznawać z istotą białaczki oraz z procedurą transplantacji szpiku, a także informować o możliwości rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego.
Stop HIV/AIDS - W ramach tego projektu zajmujemy się rozpowszechnianiem świadomości o HIV/AIDS wśród ludzi. Będziemy przeprowadza edukację, dotyczącą zarówno profilaktyki zakażeń, jak i ich objawów, diagnostyki, leczenia. Staramy się, by nasze akcje kierować do różnych grup społecznych, rozpoczynając od młodzieży szkolnej, po osoby starsze, które mogą tak zdobytą wiedzę przekazać swoim dzieciom czy wnukom. Opierając się na własnych obserwacjach, rozszerzamy naszą działalność o to, co wydaje się nam konieczne - dziś staramy się mówić coraz częściej o szeroko rozumianym zdrowiu reprodukcyjnym. W trakcie konkursów będzie można sprawdzić swoją wiedzę i otrzymać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Będzie także możliwość skorzystania z konsultacji lekarskiej i psychologicznej prowadzonej przez Gabinet Psychologiczny Psychotesty Pułkowa z Łomży. Oprócz tego do dyspozycji oddajemy plac zabaw medycznych Szpital Pluszowego Misia prowadzony przez studentki. Pokaz Pierwszej Pomocy zostanie zaprezentowany przez Grupę Ratowniczą Nadzieja, wraz z możliwością odwiedzenia w pełni wyposażonego medycznego ambulansu. Przewidziane są konkursy wiedzy medycznej i inne atrakcje.
Patronat honorowy nad akcją objął Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Jacek Nikliński i Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.