musisz zobaczyć
  • Loading

PWSIiP w Łomży uzyskała zgodę na specjalizację

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży otrzymała zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  na prowadzenie szkolenia w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Oznacza to m.in. ściślejszy związek uczelni z instytucjami pomocy społecznej w regionie, których pracownicy  będą mogli podnosić, dzięki poszerzonej ofercie edukacyjnej PWSIiP,  kwalifikacje zawodowe.

- Aktualnie zaledwie dwadzieścia podmiotów w kraju jest uprawnionych do prowadzenia specjalizacji pierwszego stopnia i trzy, łącznie z PWSIiP, w Polsce północno-wschodniej. Zgoda ministerstwa to szansa na dalszy rozwój uczelni, której misją jest kształcenie praktyków. Uzyskanie specjalizacji stało się możliwe dzięki spełnieniu dwóch warunków: prowadzeniu przez minimum pięć lat kierunku praca socjalna w naszej uczelni oraz jego pozytywnej ocenie przez Państwową Komisję Akredytacyjną – informuje dr hab. Krzysztof Sychowicz, zastępca dyrektora Instytutu społeczno-Humanistycznego PWSIiP.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku przewiduje dwa stopnie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Uzyskanie specjalizacji jest elementem awansu zawodowego pracownika socjalnego, ma na celu uzupełnienie jego wiedzy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych. Aby ubiegać się o pierwszy stopień specjalizacji pracownik socjalny powinien posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.