musisz zobaczyć
  • Loading

Relacja z konferencji neurodydaktycznej "Jak uczy się mózg"

Co wspiera a co hamuje proces uczenia się? Dlaczego uczniowie w szkole tracą motywację do nauki?

Jak rozpoczynać lekcje, żeby "włączyć" mózgi uczniów? Czym różni się lekcja przyjazna mózgowi od lekcji tradycyjnej. To tylko wybrane pytania, na które zwrócili uwagę prelegenci konferencji neurodydaktycznej pt. "Jak uczy się mózg", która odbyła się 24 marca 2015 r. w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.

Zorganizowało ją Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży oraz Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji.

Konferencję, której celem było zwrócenie uwagi na biologiczne mechanizmy procesów nauczania i uczenia się przyjaznych mózgowi, otworzyła zastępca Prezydenta Łomży - Agnieszka Muzyk. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na potrzebę poszukiwania inspiracji edukacyjnych, aby usprawniać i uatrakcyjniać proces nauczania. Blisko 100 uczestników konferencji powitali organizatorzy spotkania: Dorota Szymonowicz - dyrektor Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży oraz Wojciech Kowalik - dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Gospodarze konferencji z entuzjazmem mówili o ważności koncentrowania uwagi różnych środowisk oświatowych aby uwspólnić działania wspierające pracę dyrektorów i nauczycieli szkół.                                                           

Neurodydaktyka to nauka która implementuje wiedzę z zakresu neurobiologii w środowisko edukacyjne. Zwraca uwagę na to, iż mózg ucznia jest miejscem pracy nauczyciela zaś uczenie się  jest procesem poznawczo - emocjonalnym. Ciekawość poznawcza jest pochodną motywacji wewnętrznej, która niestety jest w szkołach często wygaszana poprzez system premiujący rywalizację i odtwórcze działania.

Ludzki mózg został stworzony do tego, żeby się uczyć i niczego nie robi lepiej. Tylko chce to robić inaczej, niż oczekuje od niego współczesna szkoła o czym w swoich wystąpieniach przekonywali kolejno prelegenci konferencji.

Marta Brzozowska odwoływała się do konkretnych badań naukowych, dzięki którym można podejrzeć określone struktury neuronalne podczas różnych aktywności mózgu. Mocno akcentowała potrzebę ograniczania oceniania na rzecz budowania dobrych relacji.

Izabella Gorczyca  mówiła o potrzebie wprowadzenia zmiany w tradycyjnie urządzonej przestrzeni szkolnej, która odpowiednio zaaranżowana powinna być elementem wspierającym motywację ucznia do aktywności. Prelegentka opowiedziała również o oddolnej inicjatywie niemieckich nauczycieli, którzy nie patrząc na system edukacji stworzyli ruch "Schulen im Aufbruch", którego celem jest poszukiwanie modelu edukacji na miarę XXIw. Projekt "Budzącej się szkoły", i który powoli zaczyna konstytuować się również w Polsce.

dr Joanna Górecka zaprezentowała innowacyjne programy dla nauczania wczesnoszkolnego. Wartością programów jest to, że zostały one skonstruowane w taki sposób, aby ich zawartość merytoryczna miała odniesienie do realnej, współczesnej rzeczywistości, w jakiej aktualnie funkcjonują dzieci.

Martyna Polkowska omówiła wymagania współczesnej szkoły na przykładzie nauczania języka angielskiego, pokazała lekcje przyjazne mózgowi.

Marta Iwanowska - Polkowska zaprezentowała model zmiany, ważny w kontekście projektowania przyszłości edukacji.

źródło: ŁCRE