musisz zobaczyć
  • Loading

Szkolenie z planowania i pisania projektów

Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży zaprasza na szkolenie "Planowanie i pisanie projektów", które odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 15:00 w siedzibie Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.

Poprowadzi je Karolina Poczykowska - certyfikowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; doświadczona koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Funduszy Norweskich (w tym wieloletnia kierowniczka Regionalnego Ośrodek EFS w Białymstoku).

Omówione będą zagadnienia:
1. planowanie projektu z uwzględnieniem opisu problemu, grupy docelowej, zadań i rezultatów;
2. harmonogram projektu;
3. planowanie budżetu projektu z uwzględnieniem źródeł finansowania i wkładu własnego;
4. promocja projektu, zasady rekrutacji oraz obowiązek informowania o finansowaniu i zachowaniu równości szans.