musisz zobaczyć
  • Loading

"Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą w rodzinie. Reagowanie na przemoc"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców do udziału w ostatnim wykładzie otwartym, realizowanym w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc", w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7 (sala nr 13).

Termin wykładu:
14.11.2017 r. - "Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą w rodzinie. Reagowanie na przemoc"
Wykład odbędzie się w godzinach od 17.00 do 18.30.