musisz zobaczyć
 • Loading

"Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017" w Łomży (VIDEO)

Dziś w Parku Przemysłowy Łomża rozpoczął się "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017". Wydarzenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą, inwestować oraz rozwijać swoje przedsiębiorstwa w naszym mieście.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw. Ma on na celu pomoc osobom fizycznym i przedsiębiorcom w zdobyciu oraz poszerzyeniu wiedzy z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki.

Młodzież szkolna i studenci zostaną wprowadzeni w tematykę przedsiębiorczości oraz poinstruowani jak stawiać w niej pierwsze kroki.

.be

Program Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017 w Łomży obejmuje szereg prelekcji, szkoleń, warsztatów i seminariów dotyczących zagadnienia przedsiębiorczości.

13 listopad 2017r. (poniedziałek) odbędą się 3 panele prelekcji:

Godz. 10.00

 • Pierwszy panel prelekcji: „Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą”

 • Drugi panel prelekcji: „Enterprise Europe Network - największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji”

Przeprowadzi Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Godz. 11.00

 • Wybór formy opodatkowania w działalności gospodarczej”

Przeprowadzi Biuro Rachunkowe Ponitax w Łomży

 

14 listopad 2017r. (wtorek) odbędą się 2 panele prelekcji:

Godz. 12.00

 • Pierwszy panel prelekcji: „Pośrednictwo pracy dla pracodawców”, „Poradnictwo zawodowe”, „Szkolenia indywidualne bezrobotnych pod potrzeby pracodawców”

 • Drugi panel prelekcji: „Źródła pozyskiwania środków na działalność gospodarczą”, „Opracowanie biznesplanu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”, „Obszary finansowania działalności gospodarczej”, „Terminy i realizacja wsparcia działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy”

Przeprowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

 

15 listopad 2017r. (środa) odbędzie się uroczyste otwarcie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości:

Godz. 09.00

 • Powitanie zaproszonych gości

 • Zaprezentowanie programu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017

Prezes Parku Przemysłowego Łomża Mgr Andrzej Kiełczewski

Godz. 09.15

 • Wystąpienie Prezydenta Miasta Łomża oraz zaproszonych gości

Godz. 09.30

 • Wykład inauguracyjny, temat prelekcji: „Przedsiębiorczości można się nauczyć”

Dr Dariusz Perło

Godz. 10.15

 • Wykład monograficzny, temat prelekcji: „Przedsiębiorstwa rodzinne”

Dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP

Godz. 11.00

 • Przedstawienie prezentacji: „Platformy startowe dla nowych pomysłów – Hub of Talents”

Prezes Parku Przemysłowego Łomża Mgr Andrzej Kiełczewski

 

16 listopad 2017r. (czwartek) odbędą się 3 panele prelekcji:

Godz. 10.00

 • Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w programie regionalnym i w programach krajowych na lata 2014 - 2020”

Przeprowadzi Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

Godz. 11.00

 • Wystąpienie Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży z ofertą skierowaną dla przedsiębiorców

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży Mgr Adam Frankowski

Godz. 11.30

 • Postawy sprzyjające przedsiębiorczości – niezbędne kompetencje i zasoby”

Przeprowadzi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Łomży