musisz zobaczyć
  • Loading

Sprzedaż nieruchomości przy Nowogrodzkiej

Prezydent ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej. Cena wywoławcza działki o powierzchni 1,0520 ha wynosi 1.091.215 zł. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się ona na terenie przeznaczonym pod usługi, w tym pod usługi publiczne.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 10.00, w dniu 8 września 2017 roku. Wadium w wysokości 109.122 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do 5 września 2017 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży.
Szczegóły postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pokój 211, tel. 86 2156824.