musisz zobaczyć
  • Loading

Przysięga wojskowa żołnierzy z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytucji, strzec honoru Żołnierza Polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ni życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.

W niedzielę, 21 maja na placu Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (przed Teatrem Dramatycznym) te słowa przysięgi złożyło 80 żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obecny na uroczystości Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej w swoim przemówieniu podkreślił, że złożona w Białymstoku przysięga symbolicznie rozpoczyna istnienie terytorialnej służby wojskowej WOT. Także w niedzielę przysięgi złożą żołnierze WOT w Lublinie i Rzeszowie – w sumie około 400 osób.

1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej nosi imię płk. Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław".

W białostockich uroczystościach udział wziął także Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, a także Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa, Bogdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, posłowie i posłanki na Sejm.

Złożenie przysięgi poprzedziły szkolenia, które rozpoczęło się 6 maja. Trwało ono 16 dni. Brały w nim udział trzy brygady Wojsk Obrony Terytorialnej (podlaska, lubelska i podkarpacka). Szkoleniem zostali objęci kandydaci, którzy nie przeszli wcześniej przygotowania wojskowego. W jego trakcie ochotnicy nauczyli się m.in. podstawowych zasad taktyki, przetrwania na polu walki, obycia z bronią i bezpiecznego nią posługiwania. Po kilku dniach szkolenia wszyscy ćwiczyli strzelanie z wykorzystaniem amunicji ostrej.

Ochotnicy zostali wyposażeni zgodnie ze standardem Wojsk Lądowych. Otrzymali m.in. umundurowanie, plecaki, śpiwory, dodatkowe wyposażenie indywidualne oraz broń.

Równolegle prowadzone było szkolenie wyrównawcze, skierowane do rezerwistów. Obie grupy od momentu złożonej przysięgi przez najbliższe trzy lata będą szkolić się w modułach kompanijnych.