musisz zobaczyć
  • Loading

Zajęcia praktyczne z żywienia zwierząt

W dniu 15.05.2017 roku studenci IV roku studiów stacjonarnych na kierunku Rolnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, wraz z prowadzącym przedmiot Żywienie zwierząt, prof. dr hab. inż. Janem Micińskim, odbyli zajęcia terenowe w dwóch obiektach.

Pierwszym miejscem była Wytwórnia Pasz De Heus Sp. z o.o. w Łomży na ul. Poznańskiej 121. Podczas wyjazdu edukacyjnego, firmę zaprezentował Kierownik Produkcji Pan Karol Mierzejewski. Dzięki jego uprzejmości Studenci zapoznali się tam z całością technologicznego procesu produkcji mieszanek, koncentratów i superkoncentratów dla bydła, drobiu i trzody chlewnej. Studenci dowiedzieli się także, że na świecie funkcjonuje 120 firm De Heus, w tym 8 w Polsce. Firma w Łomży sukcesywnie się rozbudowuje i zakupuje nowoczesne technologie do produkcji granulatów. Dzienna produkcja wynosi 1100 ton, w tym 400 ton w workach. Tak więc 70% sprzedaży to pasze sypkie a 30% w workach z przeznaczeniem dla mniejszych gospodarstw. Niezwykle ważne jest to, że firma ma wydzielone 2 linie produkcyjne dla pasz z GMO i bez GMO. Studenci bardzo chcieli zapoznać się z produkcją tego zakładu, gdyż twierdzili, że ich Rodzice zaopatrują się w pasze w tej firmie i darzą ją dużym zaufaniem.

Drugim obiektem wizyty studentów było Gospodarstwo Rolne w Jakać-Borki 12 w gminie Śniadowo, należące do Pana Tadeusza Jankowskiego. Właściciel gospodarstwa zapoznał studentów z działalnością gospodarstwa rolnego. Nadmienił, że użytkuje 110 ha ziemi, utrzymuje 137 krów dojnych i 80 szt. młodzieży. Główną gałęzią produkcji zwierzęcej jest produkcja mleka. Właściciel gospodarstwa przedstawił studentom kompleksową produkcję bydlęcą, uwzględniającą produkcję pasz objętościowych, przygotowywanie i zadawanie pasz zgodnie z nowoczesnym systemem żywienia (TMR), strukturę dawek pokarmowych, zapoznał studentów z odchowem cieląt, a także z najnowocześniejszym dobrowolnym systemem doju (VMS), który wykonują 2 roboty udojowe Astronaut A3 firmy Lely, który odbywa się całodobowo, więc także podczas wizyty studentów. Studenci wysoko ocenili jakość pasz (głównie kiszonek), poziom wydajności mlecznej (10500 kg mleka za laktację) oraz zdrowotność wymion. Praktycznie nie odnotowuje się w gospodarstwie zapalenia wymion krów ale pojawiają się choroby racic. Właściciel stwierdził, że wysoką wydajność mleczną można uzyskiwać dzięki prawidłowemu żywieniu, dobrej jakości pasz (głównie objętościowych), odpowiedniemu dozowaniu pasz treściwych, systemowi utrzymania oraz stworzeniu warunków bezstresowych dla utrzymywanych zwierząt. Krowy odpłacają się stosownym zyskiem.