musisz zobaczyć
  • Loading

W całym mieście nie będzie CIEPŁEJ wody

Od godziny 6.00 piątego czerwca do godziny 22.00 ósmego czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej MPEC w Łomży.

Przerwa podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjno-remontowych w źródle ciepła co wiąże się z całkowitym wyłączeniem na ww. okres Ciepłowni Miejsckiej.

Wykonywane będą m.in.:
1. Wymiana gwarancyjna zasuwy spalin przed czopuchem
2. Czyszczenie kanałów spalin
3. Wymiana armatury w Układzie technologicznym Od godziny 6.00 piątego czerwca do godziny 22.00 ósmego czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej MPEC w Łomży.