musisz zobaczyć
  • Loading

Konkursy na dyrektorów do placówek oświatowych

Prezydent Łomży ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych nr 1 i 2 oraz Przedszkola Publicznego nr 4 z oddziałami integracyjnymi.

Zainteresowane osoby, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek, swoje oferty mogą składać do 2 czerwca br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Szczegóły konkursów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: