musisz zobaczyć
  • Loading

Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo - Ratownicze

Ponad dwustu ratowników wzięło udział w IV Ogólnopolskich Manewrach Poszukiwawczo - Ratowniczych realizowanych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego pod egidą Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. W dzialaniach brało udział kilka profesjonalnych jednostek poszukiwawczych z całej Polski. Do akcji włączyły się także zespoły ratownictwa medycznego i poszukiwawcze Grupy Nadzieja z Białegostoku i Łomży.

Ze strony Grupy Ratowniczej wystawiono zespół poszukiwawczy z Łomży wraz z mobilnym centrum poszukiwań, które jest zabudowane na pojeździe operacyjnym VW, na codzień stacjonującym w centrali jednostki. Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu z pracy w sztabie i na urządzeniach kompatybilnych z KGP, ratownicy Nadziei zaangazowali się w pracę planistyczną i łącznościową. Z kolei ratownicy oddziału białostockiego wystawili do działań zespół ratownictwa medycznego, który korzystał z transportu na terenowym Land Roverze 110. Dzięki temu ratownicy i poszukiwacze znaleźli się w centrum działań, które realizowane były potężnymi siłami ponad dwustu ratowników z kilku jednostke, w tym z Grup ratownictwa PCK. Trzydniowe ćwiczenia były dużym sprawdzianem nie tylko dla ludzi, ale także dla pojazdów. W niedzielę, 14 maja, wszyscy szczęsliwie powrócili do domów.