musisz zobaczyć
  • Loading

Setki tysięcy złotych na inwestycje w łomżyńskich ogrodach

Przełom kwietnia i maja to u działkowców czas nie tylko na wiosenne porządki i sadzenie pierwszych rabatek. To także okres walnych zebrań sprawozdawczych, na których podejmowane są najważniejsze decyzje dla funkcjonowania ogrodu, jego finansów i planów inwestycyjnych. Przyjrzeliśmy się jakie inwestycje planują przeprowadzić łomżyńscy działkowcy w bieżącym roku.


Na terenie Łomży i w jej bezpośrednim sąsiedztwie ( Stare Kupiski, Piątnica ) położonych jest siedem Rodzinnych Ogrodów Działkowych z blisko 1600 działkami. Korzysta z nich ponad 3 tysiące mieszkańców miasta i okolic wraz z rodzinami. Dla wielu z nich działka jest sposobem na życie, a ogród drugim domem. O tym jak będą w przyszłości wyglądać owe ogrody zadecydowały walne zgromadzenia ich członków. 

Zebrania sprawozdawcze w regionie łomżyńskim zakończyły się w miniony weekend i przyniosły szereg istotnych uchwał inwestycyjnych. Potwierdziły one potrzebę rozwijania i upiększania ogrodów działkowych, a także kontynuacji koniecznych napraw i remontów. Wzorem lat ubiegłych głównymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez łomżyńskich działkowców stało się wyposażenie ogrodów w sieć elektroenergetyczną bądź modernizację już istniejącej. Łączny koszt tych prac, realizowanych na terenie trzech ogrodów ( ROD im. Jakuba Wagi w Łomży, ROD „Forty na Wzgórzu” w Piątnicy i ROD „Wiarus” w Łomży ) wyniesie w bieżącym roku blisko 125.000 złotych. Równie kosztowne będą prace realizowane w ROD im. Jakuba Wagi w Łomży, ROD „Wiarus” w Łomży oraz ROD „Na Skarpie” w Piątnicy polegające na wymianie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu. Łączny koszt tych inwestycji przekroczy 50.000 złotych, z czego na około 10.000 złotych przewidywane jest otrzymanie dotacji z Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD. Znaczne środki finansowe pochłonie termomodernizacja pawilonu biurowego w ROD im. Jakuba Wagi ( 45.000 zł ) oraz wymiana skorodowanych rur wodociągowych w ROD „Aster” w Łomży ( 50.000 zł ).
Koszty zaplanowanych inwestycji są więc znaczne, ale na wsparcie finansowe mogą liczyć działkowcy w Okręgowym Zarządzie Podlaskim PZD oraz w Krajowej Radzie PZD. 

„Ogrody mogą występować o wsparcie finansowe zarówno do Krajowej Rady PZD jak i do Okręgowego Zarządu Podlaskiego – informuje wiceprezes OZP PZD Stanisław Sienicki – Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości do 10% wartości inwestycji. Jest to mniej niż w latach ubiegłych z uwagi na kurczące się środki finansowe jakimi dysponuje Okręg. Warto także przy tej okazji nadmienić, iż jeden ogród może ubiegać się o dotację tylko jeden raz na trzy lata” – dodaje.

Część ogrodów planuje pozyskać środki finansowe z Warszawy, głównie w formie pożyczek oferowanych przez Krajową Radę PZD. Są też tacy, którzy wystąpili z wnioskiem o uzyskanie funduszy unijnych.

„Wystąpiliśmy z wnioskiem do Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji celem uzyskania 5000 złotych na wybudowanie w naszym ogrodzie siłowni napowietrznej” – mówi prezes ROD „Aster” w Łomży Jan Płoński.

Podejmowane przez działkowców działania modernizacyjne nie pozostają bez echa. Łomżyńskie ogrody od lat bowiem zajmują czołowe miejsca w organizowanych w województwie podlaskim konkursach na najpiękniejszą działkę i najpiękniejszy ogród.

 

 

Krzysztof Fabiszewski