musisz zobaczyć
  • Loading

Muzyk i Czajkowska w Sejmie

Zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk wspólnie z Przewodniczącą Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów Grażyną Czajkowską wzięły udział w konferencji „Rola samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej”, która odbyła się 24 kwietnia 2017 r. w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w Sejmie RP.

Uczestnicząca w konferencji Wiceminister Elżbieta Bojanowska poinformowała o działaniach Rządu skierowanych do osób starszych, nieaktywnych zawodowo i niesamodzielnych oraz o pracach związanych z opracowaniem polityki senioralnej do roku 2030. – Jej trzy filary to: bezpieczeństwo seniorów, solidarność międzypokoleniowa i ich uczestnictwo w życiu społecznym – powiedziała Wiceminister.

Przedstawiciele instytucji, samorządów i organizacji senioralnych zaprezentowali aspekty demograficzne, prawne, zdrowotne, ekonomiczne i społeczne związane z potrzebami seniorów oraz korzyści płynące z prowadzenia dynamicznej polityki w zakresie aktywizacji seniorów.
Podkreślano również znaczenie polityki międzypokoleniowej, w tym integracji dzieci i młodzieży z seniorami, edukacji dla starości, edukacji o starości i edukacji osób starszych.
Organizatorem spotkania były sejmowe komisje: Polityki Senioralnej, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.