musisz zobaczyć
  • Loading

Termomodernizacja obiektów oświatowych w gm. Łomża zakończona

W związku z zakończeniem realizacji projektu termomodernizacji szkół podstawowych w Jarnutach, Konarzycach, Pniewie i Kupiskach wraz z salą gimnastyczną, 19 kwietnia 2017 r. w siedzibie SP w Pniewie odbędzie się konferencja podsumowująca pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Łomża - prezentacja wyników i efektów realizacji projektu”.

Konferencja organizowana jest w związku z zakończeniem projektu „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w gminie Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski”, który został współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Mechanizmu Norweskiego. Projekt realizowany był w okresie VIII.2014 – IV.2017 roku i obejmował termomodernizację:

  •          Szkoły Podstawowej w Jarnutach
  •          Szkoły Podstawowej w Konarzycach
  •          Szkoły Podstawowej w Kupiskach
  •          Szkoły Podstawowej w Pniewie
  •          sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kupiskach.

Koszt całkowity projektu wyniósł blisko 2 mln 500 tysięcy złotych, przy dofinansowaniu ok 1 mln 700 złotych.

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Białegostoku oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, którzy wygłoszą prelekcje dotyczące m. in. finansowania działań zmierzających do ograniczenia CO2.