musisz zobaczyć
  • Loading

Inwestycje za 10 mln zł w łomżyńskim szpitalu wojewódzkim

Umowy o dofinansowanie przebudowy Apteki Szpitalnej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podpisał w środę dyrektor łomżyńskiej placówki z Wojewodą Podlaskim i Marszałkiem Województwa Podlaskiego.


- To przykład dobrej współpracy parlamentu, przedstawicieli rządu, samorządu województwa i dyrekcji szpitala – mówił na spotkaniu z personelem szpitala i dziennikarzami  Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Bez starań Pana dyrektora, a także związanej z tą placówką Pani poseł Bernadety Krynickiej pewnie byłoby trudniej o te pieniądze – marszałek chwalił i dyrekcję, i obecną na spotkaniu posłankę.

Chodzi o inwestycję przebudowy i modernizacji Apteki Szpitalnej (w tym utworzenie pracowni cytostatyków i pracowni leku jałowego) wraz z doposażeniem a także zakup cyfrowego aparatu do mammografii na potrzeby pacjentów łomżyńskiego szpitala. Inwestycja ta będzie możliwa dzięki pieniądzom pochodzącym z :

-  dotacji z budżetu państwa – 1.859.262,00 zł

- dotacji z budżetu województwa – 1.747.706,28 zł

- środków własnych Szpitala – 111.555,72 zł

Łączny, planowany koszt inwestycji wynosi 3 718 524 zł.

- To pierwsze takie uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa, określonej w art. 20 a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z której możemy skorzystać – podkreślał wojewoda Bohdan Paszkowski. – Celem tego zapisu jest zwiększanie konkurencyjności i rozwój, a jeśli na rozwój patrzymy w sposób szeroki i komplementarny, to opieka zdrowotna i stan zdrowia mieszkańców jest bardzo istotne dla przyszłości naszego województwa.

Druga z inwestycji, na której dofinansowanie podpisano dziś umowę, to przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną. Oddział będzie rozbudowany o trzy nowe stanowiska wstępnej, intensywnej terapii, profesjonalną salę obserwacyjną z siedmioma łóżkami. Wymieniony zostanie również wyeksploatowany sprzęt i aparatura medyczna.

Fundusze pochodzą z:

-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 3 397 736,92 zł;

-  budżetu województwa - 2 265 945,34 zł;

-  środków własnych szpitala - 286 236,88 zł;

Całkowity koszt inwestycji to 5 949 919,14 zł.

- To będzie trudny rok, bo to dwie potężne inwestycje, które muszą być rozpoczęte i zakończone w tym właśnie roku – mówił Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. – Jestem też przekonany, że to nie jedyne inwestycje, bo szpital będzie składał wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i mam nadzieję, że do Łomży trafią kolejne miliony. Ten rok jest też trudny z powodu dyskusji nad zmianami dotyczącymi sieci szpitali, ale szpital wojewódzki w Łomży jako jedyny z naszych placówek zakwalifikował się od najwyższego poziomu w sieci, i to zobowiązuje do świadczenia usług jak najlepszych, w jak najlepszych warunkach. Będziemy w tym pomagać  – obiecał marszałek Dyjuk.

Samorząd Województwa Podlaskiego w latach 2010 - 2016 r. na realizację inwestycji i dofinansowanie projektów unijnych podległych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekazał 229 006 434 zł.

Łączna wysokość środków finansowych z budżetu województwa podlaskiego przekazanych Szpitalowi Wojewódzkiemu w Łomży na realizację inwestycji i dofinansowanie projektów unijnych w latach 2010 – 2016 wyniosła 34 585 096 zł, w tym:

-  2010 r. – 815 928 zł,

- 2011 r. – 4 732 428 zł,

- 2012 r. – 1 332 045 zł,

- 2013 r. – 8 911 708 zł,

- 2014 r. – 9 425 831 zł,

- 2015 r. – 3 511 881 zł,

- 2016 r. – 5 855 275 zł.

Szpital Wojewódzki w Łomży jest drugim pod względem wielkości szpitalem wieloprofilowym w województwie podlaskim. Uzyskuje rocznie przychody na poziomie ponad 100 mln zł, udzielając specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.