musisz zobaczyć
  • Loading

Obradowało Łomżyńskie Forum Samorządowe

W czwartek (23.02) w miejskim Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe. Podczas obrad zatwierdzono sprawozdanie finansowe z działalności za ubiegły rok oraz przyjęto plan budżetowy na rok 2017. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele 18 samorządów dawnego województwa łomżyńskiego.

Powstałe z inicjatywy Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego stowarzyszenie współdziała w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi samorządów, pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz obronie wspólnych interesów. - Wiele samorządów konkuruje ze sobą, my współpracujemy. Szukamy łączącej nas płaszczyzny tam, gdzie inni widzą rywalizację. Dzięki temu możemy osiągnąć więcej – podkreślał Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski.

- Stowarzyszenie ŁFS jest szansą na rozwój samorządów ziemi łomżyńskiej. Często mała gmina nie jest w stanie pozyskać potrzebnych środków, czy to z UE, czy innych źródeł. Jako duży podmiot liczymy się bardziej i możemy osiągnąć więcej – mówiła prezes ŁFS Agnieszka Muzyk.

Podczas spotkania przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2016 rok, jak też plan na rok 2017. - Uznajemy zgodność i celowość kosztów, jakie zostały poniesione w minionym roku kalendarzowym oraz chcemy poinformować, iż został on zakończony nadwyżką na koncie Stowarzyszenia – poinformował przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁFS Michał Chajewski.

Stowarzyszenie ma już pierwsze sukcesy na swoim koncie. Pozyskało środki na realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich "Dobry zawód-Fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" ma za zadanie upowszechnianie kształcenia zawodowego w województwie podlaskim poprzez eventy, targi i spotkania doradztwa edukacyjno-zawodowego. Grupą docelową projektu będą szkoły. Drugi projekt "Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji II edycja" z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2017 zakłada zwiększenie ilości małych inicjatyw lokalnych na rzecz wspólnot. Ma to się odbywać poprzez udzielenie mikrodotacji oraz wsparcia grup nieformalnych do końca 2017 r. na terenie województwa podlaskiego w celu zwiększenia ilości oddolnych inicjatyw. Wsparcie będzie udzielane organizacjom i grupom min 3 osób, które chcą zrealizować mikroprojekt w zakresie aktywności, edukacji, sportu, kultury, itp. Projekty będą skierowane do mieszkańców: dzieci, młodzieży, seniorów, ale także klubów sportowych, itd.