musisz zobaczyć
  • Loading

Działkowcy z subregionu łomżyńskiego szkolili się w grodzie nad Narwią

Początek roku to u działkowców czas przygotowań do wiosennych prac w ogrodach. Dla zarządów ROD oraz aktywu działkowego pierwsze miesiące nowego roku są także okresem intensywnych działań związanych z opracowaniem sprawozdań na walne zebrania, ustaleniem tegorocznych zadań inwestycyjnych czy wreszcie zapoznaniem się z nowymi przepisami zarówno związkowymi jak i tymi powszechnie obowiązującymi. W tym celu na coroczne szkolenie do Łomży przybyli przedstawiciele wszystkich ogrodów subregionu łomżyńskiego.

Tematem przewodnim narady były w szczególności zagadnienia związane z właściwym przygotowaniem zbliżających się walnych zebrań sprawozdawczych. Prelegenci z Okręgowego Zarządu Podlaskiego poruszyli także jakże istotne dla każdego ogrodu kwestie wzrostu opłat za wywóz śmieci czy możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizowane inwestycje.

Przy realizacji zadań inwestycyjnych ogrody korzystają z trzech form wsparcia. Przede wszystkim jest to udział własny działkowców, ale także dotacje z Okręgowego Zarządu Podlaskiego i Krajowej Rady PZD. Trzecią formą jest wsparcie organów administracji państwowej i samorządowej” - informuje Andrzej Bojko – Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców – „Pieniądze te trafiają do funduszy celowych, które przeznaczoną są na poprawę infrastruktury ogrodowej” – dodaje.

Goście z Białegostoku przekazali również uczestnikom spotkania niezbędne materiały oraz druki przydatne zarówno przy przygotowaniu walnego zebrania jak i opracowaniu wniosku o dotację dla ogrodu na realizowane zadanie inwestycyjne.

Jednym z omawianych punktów była również analiza współpracy Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD oraz zarządów ogrodów z samorządami subregionu łomżyńskiego.

„W bieżącym roku w wielu budżetach miast zostały uwzględnione potrzeby ogrodów działkowych. Białystok przeznaczył na ten cel kwotę 200.000 złotych, Suwałki – blisko 100.000 złotych. Mniejsze kwoty ujęto w budżetach Bielska Podlaskiego czy Siemiatycz. W Łomży niestety budżet w tym temacie milczy”- zauważa Andrzej Bojko.

Na zakończenie poruszono budzącą wielkie emocje w środowisku działkowym sprawę programu telewizyjnego: „Magazyn śledczy Anity Gargas” wyemitowanego w TVP1 w dniu 5 października 2016 roku, a poświęconego ogrodom prowadzonym przez Polski Związek Działkowców, w którym zawarte były informacje uważane przez działkowców za zmanipulowane i nie mające pokrycia w rzeczywistości.

Zorganizowana w Łomży narada była ostatnim szkoleniem przeprowadzonym w naszym województwie przez Okręgowy Zarząd Podlaski PZD. Wcześniej podobne spotkania odbyły się w Suwałkach i w Białymstoku.

 

Krzysztof Fabiszewski