musisz zobaczyć
  • Loading

O funduszach europejskich na rozwój przedsiębiorstwa

Masz ponad 50 lat? Jesteś niepełnosprawny? A może prowadzisz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu? Jeśli tak koniecznie przyjdź 28 lutego o godzinie 10.00 do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich znajdującego się na ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorstw.

Spotkanie prowadzone przez pracowników LPIFE w Łomży zostanie poprzedzone krótkim wprowadzeniem słuchaczy do Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020. Następnie szczegółowo omówiony zostanie Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim. Jest to projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Jego celem jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2424 pracowników.

Na zakończenie omówione zostanie wsparcie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.