musisz zobaczyć
  • Loading

W Łomży rodzi się więcej dzieci

Urząd Stanu Cywilnego w 2016 roku sporządził 1077 aktów urodzenia, wobec 900 w 2015 roku. Od początku kwietnia do końca grudnia 2016 roku w Łomży wypłacono prawie 27 mln zł z tytułu świadczenia „Rodzina 500 plus”. Korzysta z niego 4160 rodzin. Ponadto z samorządowego becikowego w całym 2016 roku skorzystało 520 osób.

Przypominamy, że wnioski na świadczenia wychowawcze 500 plus przyjmowane są w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16 w godzinach 7:30-15.30. Są one dostępne wraz z instrukcją wypełnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Wnioski o samorządowe becikowe należy składać również w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego przy ul. Polnej 16 w Łomży, nie później niż przed upływem 12 miesięcy od narodzin dziecka. Do wniosku dołącza się kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka wraz z kserokopią dowodów tożsamości rodziców, opiekunów faktycznych lub prawnych dziecka oraz oświadczeniem osób uprawnionych stwierdzających, że na wskazane we wniosku dziecko nie otrzymały oraz nie ubiegają się o zapomogę przyznawaną na podstawie art. 22a ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych, z innej jednostki samorządu terytorialnego.

W tym roku wyprawkę dla noworodka stanowią kocyki z logo miasta i napisem „100% szczęścia”. Mieszkańcy Łomży, których dziecko przyszło na świat w łomżyńskim szpitalu, mogą odebrać wyprawkę w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas nadawania dziecku numeru Pesel i meldowania go w Łomży. Rodziców mieszkających w naszym mieście, których dzieci  urodziły się w innej miejscowości, po odbiór wyprawki zapraszamy do Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego (pok. 122), z dokumentem potwierdzającym nadanie dziecku numeru Pesel. Osoby niezameldowane w Łomży, mieszkające jednak w naszym mieście co najmniej przez dwanaście miesięcy przed urodzeniem się dziecka, wyprawkę również mogą odebrać w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji, dostarczając akt urodzenia dziecka lub dokument potwierdzający nadanie dziecku numeru Pesel. Muszą także podpisać specjalne oświadczenie o zamieszkiwaniu  w naszym mieście minimum 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka.