musisz zobaczyć
  • Loading

„Oddając krew – ratujesz życie!”

Propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowego Oddziału w Łomży było celem akcji przeprowadzonej 20 października 2016 w łomżyńskiej Wecie. 36 osób oddało ponad 16 litrów krwi.

Tego dnia w łomżyńskiej Wecie ustawiła się  długa kolejka oczekujących  na rejestrację, badanie i w końcu pobranie życiodajnego płynu.

„Oddawanie krwi jest realną pomocą i ratowaniem życia innych. Jest czymś wielkim, a jednocześnie prostym. Ta szlachetna idea łączy młodych ludzi i czyni ich empatycznymi.”- wyjaśnia pani Aleksandra Dzbeńska, nowa opiekunka szkolnego koła PCK.

Alicja Sikora i Paulina Grzymała- uczennice z klasy III, kształcące się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, zdecydowały, że pierwszy raz wezmą udział w akcji honorowego oddawania krwi. Mówią, że zachęciła je pani Aleksandra Dzbeńska, tłumacząc, że w ten sposób ratują czyjeś życie. „Wielokrotnie obserwowałyśmy przebieg akcji krwiodawstwa w naszej szkole i czekałyśmy na ukończenie 18 roku życia.”- tłumaczą dziewczęta. Na koniec dodają, że warto pomagać.

Do akcji w łomżyńskiej Wecie dołączyli także mieszkańcy Łomży, za co społeczność Szkoły jest wdzięczna.

Akcje honorowego krwiodawstwa mają w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży długoletnią tradycję. Co roku do grona dawców krwi dołączają pełnoletni uczniowie. W tym roku szkolnym zaplanowane zostały kolejne inicjatywy przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łomży.