musisz zobaczyć
  • Loading

Pokazy udzielania pierwszej pomocy w Parku Przemysłowym Łomża

O tym jak bezcenna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, która bardzo często ratuje życie poszkodowanym w wypadkach mogli dowiedzieć się uczestnicy seminarium poświęconemu przeciwdziałaniu wypadkom przy pracy. Oprócz otrzymania kompendium wiedzy teoretycznej był także czas na ćwiczenia praktyczne. Ostatnim elementem odbywającego się w Parku Przemysłowym Łomża szkolenia było omówienie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy oraz działania zapobiegające tym sytuacjom.


Zagadnienia związane z udzieleniem pierwszej pomocy omówił specjalista ratownictwa medycznego Piotr Dubiel. W trakcie prelekcji poruszone zostały niezwykle istotne zagadnienia związane z bezpieczeństwem osoby, która podejmuje się udzielenia pomocy przedmedycznej.

„Pamiętajmy, aby przed udzieleniem pomocy w pierwszej kolejności zabezpieczyć się przed ewentualnym zakażeniem, np. wykorzystując jednorazowe rękawiczki czy maseczkę do sztucznego oddychania. Bardzo ważne jak również zadbanie o zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Bowiem może się zdarzyć, iż podczas udzielania pomocy możemy sami ulec wypadkowi i potrzebować pomocy” – przestrzega Piotr Dubiel.   

W dalszej części szkolenia zaprezentowano pokaz resuscytacji oddechowo – krążeniowej, w trakcie którego szczegółowo omówiono wszystkie jej elementy i podejmowane działania.

„Przed przystąpieniem do udzielania pomocy sprawdźmy przytomność osoby poszkodowanej. Dopiero po stwierdzeniu nieprzytomności i braku oddychania można przystąpić do masażu serca polegającego na 30 uciskach na wysokości 1/3 mostka i 2 wdechach. Wykonujmy go do czasu przybycia specjalistycznej pomocy medycznej.” – radzi Piotr Dubiel.

W trakcie pokazu zwrócono także uwagę na prawidłowe zgłoszenie zdarzenia dyspozytorowi służby ratunkowej. Dzwoniąc bowiem pod numer 112 pamiętajmy, aby w pierwszej kolejności podać dokładne miejsce zdarzenia, swój numer telefonu oraz informacje o osobie poszkodowanej.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzono pokaz resuscytacji oddechowo – krążeniowej  z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. To niewielkie urządzenie wysyłające impulsy elektryczne pozwala zwiększyć szanse przeżycia ofiary nawet o 75%. Można je także stosować u kobiet w ciąży oraz osób z rozrusznikiem serca.

Analizę zagrożeń powodujących wypadki przy pracy oraz sposoby zwiększania świadomości dotyczącej przeciwdziałaniu wypadkom omówił w drugiej części seminarium kierownik łomżyńskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy Stanisław Gołąbecki. Poruszył on także bardzo istotne zagadnienie dotyczące prawidłowego wypełnienia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który powinien być sporządzony najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia.

„Rzetelne sporządzenie protokołu powypadkowego ma także kluczowe znaczenie dla przysługującemu każdemu pracownikowi świadczenia powypadkowego. Jeśli bowiem zostanie udowodnione, że nie przestrzegał on umyślnie, wskutek rażącego niedbalstwa konkretnego przepisu BHP, świadczenie takowe nie będzie mu przysługiwało.” – zauważa Stanisław Gołąbecki. 

Warto pamiętać, iż wypadki przy pracy nie ulegają przedawnieniu. Może się bowiem zdarzyć, iż pracownik zgłosi wypadek dopiero po kilku miesiącach, gdy pojawią się u niego problemy zdrowotne bezpośrednio związane z danym zdarzeniem.

Na zakończenie kierownik Gołąbecki przypomniał, aby wszelkie wypadki zgłaszać niezwłocznie najbliższej Inspekcji Pracy.

„O ile dotychczas Państwowa Inspekcja Pracy badała tylko ciężkie wypadki i wypadki śmiertelne, o tyle teraz, po zmianie przepisów badany jest każdy zgłoszony do Urzędu wypadek” – informuje Stanisław Gołąbecki.

Organizatorem szkolenia było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Łomży.