musisz zobaczyć
  • Loading

Krzyże Zasługi rozdane

Krzyże Zasługi za szczególne dokonania na rzecz Państwa i obywateli rozdano w czwartkowe popołudnie (28.01) w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. W gronie odznaczonych przez wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego znalazła się m.in. zastępczyni Prezydenta Miasta Agnieszka Muzyk, która odebrała brązową odznakę za wieloletnią pracę naukowo-dydaktyczną.

Odznaczenie nadawane jest od 1923 r. Jeszcze w okresie międzywojennym stanowiło najważniejsze wyróżnienie dla osób cywilnych, które po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w sposób szczególny angażowały się w odbudowę kraju. Obecnie Krzyż Zasługi przyznawany jest osobom, których aktywność wykracza poza ramy ich standardowych obowiązków.

- Niezmiernie się cieszę. Zawsze jest miło, gdy ktoś docenia naszą pracę. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, ale także mobilizacja do dalszego działania – nie kryje radości Agnieszka Muzyk.

Zastępczyni Prezydenta Łomży posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 2010 r. związana jest z Instytutem Społeczno - Humanistycznym PWSIiP. Jest promotorem wielu prac dyplomowych. Przez długi czas pracowała w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W swojej pracy zawodowej prowadziła wiele projektów badawczych i ewaluacyjnych o zasięgu, zarówno lokalnym, jak i krajowym.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał również łomżyński historyk dr hab. Krzysztof Sychowicz - pasjonat i popularyzator historii Polski oraz regionu, pełniący funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Społeczno - Humanistycznego PWSIiP. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano dr hab. Bogusława Plawgo (dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości), dr hab. Dariusza Surowika (pełnomocnik rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą) oraz dr Ryszarda Szczebiota (zastępca dyrektora ds. Automatyki i Robotyki Instytutu Informatyki i Automatyki).

To nie był jednak koniec odznaczeń, jakie wręczono tego dnia. Podczas blisko godzinnej uroczystości rozdano jeszcze Srebrne Medale za Długoletnią Służbę i Medale Komisji Edukacji Narodowej. Pierwsze odznaczenie nadane zostało pośmiertnie dr Ewie Konopko. To dzięki jej staraniom na łomżyńskiej uczelni powstał nowatorski kierunek "filologia angielska z technologią informacyjną". W imieniu nieżyjącej córki medal odebrali rodzice - Teresa i Mieczysław Gołębiewscy. Wśród odznaczonych w tej kategorii znalazła się też dr Eugenia Busłowska i dr Tadeusz Kowalewski. Medale KEN przyznano: dr n. med. Beacie Kowalewskiej, dr Marzenie Lewko, dr Natalii Malenko, Izabeli Sekścińskiej oraz Anecie Wałkuskiej.

- Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Cieszę się, że kadra Państwowej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości została dostrzeżona. Jest to młoda uczelnia, która stale podnosi swój poziom – mówił wręczający odznaczenia, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. - Doceniony został Państwa wysiłek, zarówno ten naukowy, jak i dydaktyczny. Życzę, abyście nadal mieli siły wykraczać poza ramy swoich codziennych obowiązków – dodawał Robert Charmas, rektor uczelni.

Wydarzenie było także doskonałą okazją do wręczenia - ufundowanych przez rektora - nagród i stypendiów dla najzdolniejszych studentów. Żacy zostali wyróżnieni za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, sportowe oraz artystyczne.