musisz zobaczyć
  • Loading

Cenne znaleziska archeologiczne na budowanym odcinku S8

Cmentarzysko datowane na II wiek naszej ery z fragmentami wyrobów importowanych z cesarstwa rzymskiego, obiekty z czasów „potopu” szwedzkiego z XVII wieku oraz groby żołnierskie z czasów I wojny światowej lub wojny polsko – bolszewickiej - odkryli archeolodzy w trakcie prac towarzyszących budowie odcinka drogi ekspresowej S8 od granicy województwa do Zambrowa.

 

Od maja bieżącego roku badaniami objętych zostało kilkanaście stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie planowanej inwestycji. Planowe badania objęły powierzchnię około 900 arów, a w związku ze znaleziskami ich obszar badań został poszerzony o kolejnych 700 arów, w celu dokończenia badań.  Na tych odcinkach, na których prowadzone są prace archeologiczne, drogowcy wstrzymali prace budowlane.

Na odcinku od Ostrożnego do Wyszomierza, w obrębie sześciu stanowisk archeolodzy zabezpieczyli wiele cennych znalezisk datowanych od pradziejów po czasy nowożytne – XVI - XVIII w. Wśród nich, na szczególną uwagę zasługuje cmentarzysko ludności kultury przeworskiej – datowane na II w. n.e. z pochówkami ciałopalnymi z bogatym wyposażeniem – rytualnie złożoną do grobu bronią i ozdobami, z których przetrwały groty włóczni i oszczepów, elementy tarcz, ostrogi, bogato zdobiona biżuteria - zapinki z brązu, srebrne i szklane paciorki, kościane grzebienie, przęśliki.

Wyjątkowym znaleziskiem są, odkryte w jednym z grobów przedmioty pochodzące z terenów imperium rzymskiego – fragmenty naczynia  ceramicznego odlanego w jednym z tamtejszych warsztatów ceramicznych, czyli tzw. ceramika terra sigilata oraz wyroby szklane. Archeologów zaskoczyło bogactwo i różnorodność dobrze zachowanych w ziemi materiałów – odkryte zabytki z grobów kobiecych i męskich zostaną poddane dalszym specjalistycznym analizom.

Podczas badań natrafiono również na obiekty z czasów nowożytnych. Odkryto zabudowę gospodarczą oraz towarzyszące jej ziemianki, paleniska, jamy i niezwykle liczne drewniane studnie, na dnie których odnaleziono świetnie zachowane pokryte kolorową polewą dzbany i fragmenty innych naczyń.

Na terenach nieistniejących obecnie osad znaleziono ponadto kunsztownie ornamentowane kafle piecowe oraz monety z czasów potopu szwedzkiego – XVII w. Z okresem nowożytnym związany jest także szkielet młodej kobiety, prawdopodobnie ofiary działań wojennych w tamtym okresie.

Warto też dodać że na tym samym odcinku budowanej S8  (oprócz prac zaplanowanych), archeolodzy w ramach nadzoru  archeologiczne natrafili na groby żołnierzy z I wojny światowej,  lub  wojny polsko-bolszewickiej (ustalą to jeszcze specjalistyczne badania).

Prace przy budowie drogi ekspresowej w miejscach znalezisk archeologicznych zostały wstrzymane na kilka miesięcy. Obecnie trudno przewidzieć, czy i jaki wpływ będzie to miało na końcowy termin realizacji zadania, ponieważ wykonawca będzie starał się nadrobić stracony czas. Ale nawet jeśli pojawi się z tytułu prac archeologicznych jakiś poślizg, to będzie to przesunięcie o kilka maksymalnie kilkanaście tygodni.