musisz zobaczyć
  • Loading

Pierwsze w tym roku umowy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Podlascy samorządowcy  podpisali  27 umów o dofinansowanie projektów drogowych na kwotę prawie 57 mln zł. Pozwoli to na przebudowę lub modernizację ponad 116  kilometrów dróg lokalnych.

Do realizacji zatwierdzono łącznie 44 zadania: 17 inwestycji, w ramach których przebudowanych zostanie 67 kilometrów dróg powiatowych oraz 27 inwestycji dotyczących 49 kilometrów dróg gminnych. Po rozstrzygnięciu przetargów, praktycznie wszystkie inwestycje wykazują oszczędności. Dlatego kwota 57 mln zł pozwoli zbudować w 2015 roku około 150 km dróg, włączając do programu kolejne samorządy.
- Wszystkie drogi przebudowywane w ramach Programu są istotne i ważne – powiedział wojewoda podlaski Andrzej Meyer podczas spotkania z samorządami. – Dzięki „schetynówkom” istotnie zwiększyła się dostępność komunikacyjna wielu miejscowości w naszym regionie. Oznacza to istotną poprawę szans rozwojowych, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków, a poza tym zwyczajnie po ludzku bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

W trakcie dwóch etapów Programu , od 2009 do 2014 roku przebudowano i zmodernizowano w naszym województwie łącznie 805 kilometrów dróg za ponad pół miliarda złotych. Z tego 250 mln stanowiła dotacja z budżetu państwa. Dzięki realizacji całego Programu region ma szansę na ponad 950 nowych dróg.

W związku z zakończeniem w 2015 roku II Etapu Programu, rząd podjął prace nad nowym mechanizmem wsparcia samorządów w budowie infrastruktury drogowej. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prowadzone są prace końcowe nad Programem Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Program będzie realizowany w latach 2016-2020. Według wstępnych założeń projektu województwo podlaskie w najbliższych pięciu latach może uzyskać dotację w łącznej kwocie około 310 mln zł., a już w roku 2016 – 59,3 mln zł, co stanowi kwotę o 4% większą od tegorocznej. Dotacja na dofinansowanie zadania będzie udzielana w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów jego realizacji – w kwocie do 3 mln zł. Przewidziano zmniejszenie liczby kryteriów oceny merytorycznej wniosków, które oceniać będzie komisja powołana przez wojewodę. Pozostałe informacje dotyczące Programu zostaną ogłoszone do końca lipca 2015 roku.

 

 

źródło: Wrota Podlasia