musisz zobaczyć
  • Loading

„STUDENCI ERASMUS+ W ŁOMŻYŃSKIEJ SZKOLE” – podsumowanie drugiej edycji projektu

W czwartek 18.06.2015 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się podsumowanie drugiej edycji projektu „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele władz Łomży, kanclerz PWSIiP, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie z łomżyńskich szkół, przedszkoli i bursy oraz zagraniczni studenci Erasmus+. Po obejrzeniu fotorelacji podsumowującej projekt, jego uczestnicy mieli szansę podzielić się swoimi refleksjami na  temat swojego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Projekt „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole” cieszył  się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Polegał na przeprowadzeniu lekcji w języku angielskim w szkołach i przedszkolach, a nawet w bursie.  Zagraniczni studenci byli chętnie zapraszani do łomżyńskich placówek edukacyjnych. W ramach projektu odwiedziliśmy:
- Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta” oraz "Wesołe Słoneczko",
- Szkoły Podstawowe nr 2, 5,7,10,
- Publiczne Gimnazja nr 6, 8, 9 oraz Gimnazjum Katolickie,
- Licea: I, II, III, Liceum Katolickie, Liceum Plastyczne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży ,
- Bursę nr 3,
- PWSIiP (na zajęciach w ramach Akademii Sześciolatka, która w tym roku akademickim była organizowana przy współpracy PWSIiP i ŁCRE).

W pierwszej edycji przedsięwzięcia, która była realizowana w pierwszym semestrze tego roku szkolnego, udział wzięło 1635 osób, a w drugiej, realizowanej w semestrze drugim - 1600. Większość zajęć w drugiej edycji prowadzona była przez pochodzącego z Hiszpanii Luisa Maria Solaun Vallhonrat, który w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbywał praktyki. Do jego obowiązków należało między innymi wspieranie działań promujących firmę oraz udział w projekcie „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”.  Spotkanie wieńczące projekt było jednocześnie pożegnaniem hiszpańskiego stażysty ŁCRE i podsumowaniem jego działalności.

„Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole” to projekt edukacyjny z zakresu doradztwa zawodowego. Miał na celu zaprezentowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy. Jego zadaniem było  uświadomienie jak ważna jest znajomość języków obcych w życiu codziennym i zawodowym oraz zachęcenie młodych ludzi do różnego typu aktywności podczas nauki w szkole i na studiach. Studenci prezentowali również swoje kierunki studiów i przyszłe zawody, a także ścieżkę edukacyjną, która wiedzie ku uzyskaniu takich kwalifikacji zawodowych.

Podczas spotkań z łomżyńskimi uczniami zagraniczni goście opowiadali o krajach, z których pochodzą (Hiszpanii, Iraku i Turcji), a także zachęcali do nauki języków obcych i brania udziału w programach wymiany uczniów i studentów w ramach projektów zagranicznych. Wszystkie lekcje odbywały się pod nadzorem doradcy zawodowego (Anny Borawskiej) lub doradcy metodycznego jęz. angielskiego (Anny Modzelewskiej).

Warto podkreślić, że udział w projekcie był dobrowolny, a zajęcia odbywały się na zasadach wolontariatu. Wystąpienia były przygotowywane, a następnie prezentowane w ramach czasu wolnego studentów. Wszystkie prezentacje odbywały się według określonego scenariusza, tak aby lekcja zawierała elementy zawodoznawcze oraz zajęć z zakresu: przedsiębiorczości, historii, geografii, WOS, WOK. Jako że spotkania prowadzone były w języku angielskim, była to doskonała okazja zweryfikowania swoich umiejętności językowych i porozmawiania w tym języku z zagranicznym gościem.

Studenci Erasmus+ mieli szansę sprawdzenia się w roli prelegentów i doskonalenia swoich kompetencji komunikacyjnych i autoprezentacji. Zaangażowali się w życie lokalnej społeczności i nawiązali znajomości z łomżyńskimi uczniami. Cieszyli się, że mogą zaprezentować im swoją kulturę i porozmawiać z nimi na różne tematy, poznając przy tym polskie obyczaje.

Z pełną satysfakcją można stwierdzić, że projekt osiągnął sukces. Zewsząd dochodzą do nas słowa uznania i podziękowania za zorganizowanie nietypowych lekcji. Warto organizować takie międzykulturowe spotkania, które na długo pozostaną w pamięci ich uczestników. Dzięki projektowi nawiązało się także wiele nowych znajomości, które będą utrzymywane w przyszłości za pośrednictwem komunikacji internetowej.

Wszyscy na pewno będą ciepło wspominać Luisa, hiszpańskiego stażystę ŁCRE oraz innych studentów Erasmus+, którzy wnieśli powiew egzotycznej świeżości do łomżyńskich placówek oświatowych.

Anna Borawska
doradca zawodowy ŁCRE