musisz zobaczyć
  • Loading

Poseł Lech Antoni Kołakowski interpeluje

Poseł Lech Antoni Kołakowski interpeluje w sprawie wprowadzenia pakietu corocznych nieodpłatnych dla pacjenta badań profilaktycznych realizowanych przez lekarzy rodzinnych.

 

 

Poseł na Sejm Łomża, dnia 02.06.2015 r.

Rzeczypospolitej Polskiej

Lech Antoni Kołakowski

 

Szanowny Pan

Bartosz Arłukowicz

 Minister Zdrowia

 

 INTERPELACJA

 w sprawie
wprowadzenia pakietu corocznych nieodpłatnych dla pacjenta badań profilaktycznych realizowanych przez lekarzy rodzinnych: morfologia z rozmazem, ALT (aminotransferaza alaninowa), AST (aminotransferaza asparaginianowa), TSH (tyreotropina), mocznik, kreatynina, amylaza, glukoza, CRP (białko ostrej fazy), elektrolity, badanie ogólne moczu.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350 ze zm.) w zw. z art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 298) składam interpelację w sprawie wprowadzenia pakietu corocznych nieodpłatnych dla pacjenta badań profilaktycznych realizowanych przez lekarzy rodzinnych: morfologia z rozmazem, ALT (aminotransferaza alaninowa), AST (aminotransferaza asparaginianowa), TSH (tyreotropina), mocznik, kreatynina, amylaza, glukoza, CRP (białko ostrej fazy), elektrolity, badanie ogólne moczu.

W Polsce wiele chorób diagnozowanych jest zbyt późno. Bardzo często jest to takie stadium choroby, w którym nie jest już możliwe całkowite wyleczenie pacjenta, bądź też konieczna jest długotrwała i kosztowna terapia. W wielu przypadkach wcześniejsze postawienie prawidłowej diagnozy umożliwiłoby nie tylko całkowite wyleczenie, ale także możliwość leczenia w warunkach ambulatoryjnych, a nie szpitalnych, jak również sam proces leczenia byłby znacznie krótszy i zdecydowanie mniej kosztowny. Zbyt późna diagnoza powoduje negatywne konsekwencje na wielu płaszczyznach, m.in.:

 - wiąże się z cierpieniem chorego, a przecież rolą państwa jest zabezpieczenie jak najlepszej egzystencji obywateli oraz ich bezpieczeństwa zdrowotnego,

 - wiąże się z dużymi kosztami terapii: leczenie szpitalne, często zabiegi operacyjne, leczenie farmakologiczne, wieloletnia opieka specjalistyczna,

 - brak możliwości wykonywania pracy, co obciąża system ubezpieczeń społecznych: czasowa lub trwała niezdolność do pracy, świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, a nawet rentowe,

 - chore społeczeństwo to niezadowolone i biedne społeczeństwo.

Obecna sytuacja wymaga jak najszybszego podjęcia działań polegających na wprowadzeniu pakietu corocznych obowiązkowych badań profilaktycznych realizowanych przez lekarzy rodzinnych. Pomogą one wcześniej wykryć zagrożenia i niebezpieczeństwa zdrowotne. Ponadto dadzą szansą na całkowite wyleczenie, a szybkie podjęcie leczenia może uratować życie.

 

Najważniejsze i jednocześnie najbardziej podstawowe badania to:

 

- morfologia z rozmazem oraz elektrolity – ujawnią ogólną kondycję organizmu;

 - ALT (aminotransferaza alaninowa) oraz AST (aminotransferaza asparaginianowa) - ocenią stan wątroby;

 - amylaza – trzustki;

 - mocznik i kreatynina – nerek;

 - glukoza - pomoże wykryć cukrzycę;

 - TSH (tyreotropina) – wskaże na choroby tarczycy;

 - CRP (białka ostrej fazy) – wykaże ostry stan zapalny organizmu;

 - ogólne badanie moczu - sprawdzi pracę nerek i całego układu moczowego.

 

Badania te pomogą ocenić stan poszczególnych organów, jak również dadzą obraz funkcjonowania całego organizmu. Dzięki nim można będzie wykryć niedającą jeszcze żadnych objawów chorobę, zahamować postęp już istniejącej choroby, a w konsekwencji uniknąć ogromnych kosztów, jakie wiążą się ze zbyt późno postawioną diagnozą i podjętym leczeniem. I to co najważniejsze – zaoszczędzą cierpień wielu ludziom!

W Polsce na diagnostykę laboratoryjną wydaje się pięciokrotnie mniej niż w Europie Zachodniej i ośmiokrotnie mniej niż w USA. Pozornie oszczędzając na badaniach laboratoryjnych naraża się pacjentów na poważne problemy zdrowotne, a skarb państwa na bardzo poważne wydatki związane z chorobą i jej leczeniem. A przecież oczywistym jest, że na zdrowiu nie wolno oszczędzać!

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

 

  1. Czy Pan Minister zauważa niepokojącą tendencję w Polsce, polegającą na diagnozowaniu pacjentów i wykrywaniu chorób dopiero w zaawansowanym ich stadium?

  1. Czy Pan Minister dostrzega problem polegający na zbyt późno przeprowadzanej diagnostyce w związku z brakiem systematycznych badań profilaktycznych?

  1. Czy Pan Minister zamierza wprowadzić pakiet corocznych nieodpłatnych dla pacjenta obowiązkowych badań profilaktycznych realizowanych przez lekarzy rodzinnych (obejmujący badania: morfologia z rozmazem, ALT - aminotransferaza alaninowa, AST - aminotransferaza asparaginianowa, TSH - tyreotropina, mocznik, kreatynina, amylaza, glukoza, CRP - białko ostrej fazy, elektrolity, badanie ogólne moczu) w celu zwiększenia wykrywalności chorób we wczesnej ich fazie i zmniejszenia wydatków związanych ze zbyt późno podjętym leczeniem?

  1. W jaki sposób zamierza Pan Minister zabezpieczyć prawnie możliwość korzystania przez pacjentów z pakietu corocznych nieodpłatnych badań profilaktycznych realizowanych przez lekarzy rodzinnych (obejmujący badania: morfologia z rozmazem, ALT - aminotransferaza alaninowa, AST - aminotransferaza asparaginianowa, TSH - tyreotropina, mocznik, kreatynina, amylaza, glukoza, CRP - białko ostrej fazy, elektrolity, badanie ogólne moczu)?

Wnoszę również o poinformowanie mnie o decyzjach, jakie Pan Minister podjął i podejmie w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                            Lech Antoni Kołakowski

                                                                                                                                                         Poseł na Sejm RP