musisz zobaczyć
  • Loading

Sprawdź historię auta po numerze VIN

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło nową wersję strony Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców www.cepik.gov.pl, na której można sprawdzić m.in. historię pojazdu przed zakupem. Na nowej witrynie znajdują się zarówno informacje skierowane do obywateli i przedsiębiorców, jak i podmiotów uprawnionych do korzystania z danych gromadzonych w ewidencjach.

Dla obywateli i przedsiębiorców       www.cepik.gov.pl
Dzięki nowej witrynie obywatele i przedsiębiorcy uzyskają łatwy dostęp do danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców. W zależności od potrzebnych informacji można skorzystać z różnych dostępnych usług:

Historia pojazdu - to bezpłatna usługa, dzięki której poznasz historię pojazdu przed zakupem. Usługa pozwala sprawdzić m.in. czy pojazd ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ważne obowiązkowe badanie techniczne.

Bezpieczny autobus - to bezpłatna usługa, która pozwala na wstępne sprawdzenie autobusu, którym właśnie wybieramy się na wycieczkę lub którym codziennie jeździmy do pracy i szkoły.

Wniosek o udostępnienie danych - Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym każdy może uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) oraz centralnej ewidencji kierowców (CEK). W tym celu trzeba złożyć wniosek, w którym wskaże się swój uzasadniony interes.

Na stronie cepik.gov.pl zamieszczona została procedura składania wniosków zarówno przez internet, jak i drogą tradycyjną.

Wniosek o dane statystyczne - Na stronie została zamieszczona także procedura składania wniosków o udostępnienie danych statystycznych z ewidencji. Dane mogą być wykorzystane zarówno do celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Cepik.gov.pl dla podmiotów uprawnionych

Dane gromadzone w CEPiK są wykorzystywane przez wiele podmiotów, gdyż są one pomocne w realizacji ich obowiązków, na przykład:

·         Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie i gminne,

·         sądy, prokuratura, komornicy sądowi,

·         inne podmioty.


Na stronie cepik.gov.pl zostały zamieszczone wszystkie niezbędne informacje, instrukcje i wnioski dla podmiotów korzystających z ewidencji.

CEPiK obejmuje dwie ewidencje: centralną ewidencję pojazdów (CEP) oraz centralną ewidencję kierowców (CEK). W centralnej ewidencji pojazdów gromadzone są dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, takie jak:

·         dane pojazdu (na przykład marka, model)

·         dane techniczne (na przykład pojemność i moc silnika, liczba miejsc),

·         informacje o dokumentach pojazdu,

W centralnej ewidencji kierowców gromadzone są dane o:

·         osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,

·         osobach, którym cofnięto uprawnienia,

·         osobach nieposiadających uprawnień, które mają zakaz prowadzenia pojazdów.

Kto przekazuje dane do  CEPiK?

Do CEPiK dane przekazują:

·        wydziały komunikacji w starostwach powiatowych, które rejestrują pojazdy oraz wydają dokumenty prawa jazdy. Wydział komunikacji przekazuje do CEP dane właściciela/posiadacza, dane techniczne pojazdu, a do CEK przekazuje dane kierowców,

·         ubezpieczyciele, którzy przekazują informacje o ubezpieczeniu pojazdu,

·         stacje kontroli pojazdów, które przekazują informacje o wykonanym badaniu technicznym pojazdu oraz stanie licznika odczytanym w trakcie badania,

·         Policja, Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), które przekazują między innymi informacje o kradzieży pojazdu i o zatrzymaniu dokumentów.


tekst: MSW