musisz zobaczyć
  • Loading

Kongres samorządności z udziałem Prezydenta Łomży

"Samorządność - Wspólnota - Rozwój. I Ogólnopolski Kongres Miast i Obszarów Rustykalnych - 25 lat Samorządności w Polsce", to tytuł forum naukowego, jakie odbyło się w czwartek 23 kwietnia br. na Uniwersytecie Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wzięli w nim udział prelegenci z różnych środowisk, m.in. samorządowcy, eksperci, naukowcy. Wśród nich również Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który wygłosił okolicznościowy referat, związany z tematyką prawa wyborczego.

Przystępując do swojego wystąpienia Prezydent grodu nad Narwią zachęcał młodych ludzi do partycypacji obywatelskiej - udziału w wyborach, referendach, ale także w życiu społeczności lokalnych. - Odrodzona samorządność daje możliwość uczestniczenia w życiu swoich miejscowości, gmin, miast – mówił,  wspominając przy tym swoje początki, kiedy będąc jeszcze studentem został Radnym Miasta Łomża.

- W ustroju demokratycznym naród przy pomocy wyborów ma realny wpływ na decydowanie o swoim bycie – podkreślił Mariusz Chrzanowski, już w swoim referacie. - Wybory lokalne są najważniejszym wydarzeniem politycznym w każdym demokratycznym państwie – dodał. Prezydent Łomży przypomniał o zasadach prawa wyborczego, na których opiera się demokratyczne państwo.

Na wydarzeniu zorganizowanym z okazji 25 - lecia samorządności, spotkało się wielu znakomitych gości. Swoimi doświadczeniami w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego podzielił się Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich RP, wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak, na przykładzie stołecznej aglomeracji mówił o barierach i ograniczeniach samorządności. Referat na temat rozwoju bankowości, w kontekście ostatniego ćwierćwiecza, wygłosił także Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

W części naukowej wybitny polski socjolog prof. Marek Szczepański dokonał podsumowania 25 lat transformacji z perspektywy miast i regionów - zwracając uwagę na ich duże zróżnicowanie pod względem rozwojowym.

Głos na forum zabrał też kardynał Kazimierz Nycz. Kanclerz uczelni odniósł się do tematyki uczestnictwa mieszkańców w budowaniu wspólnoty kościelnej. Podając za przykład parafię, w której na skutek rozbudowy okolicznych osiedli i zwiększeniu się liczby ludności, pojawiły się problemy asymilacyjne i integracyjne między mieszkańcami.

Organizatorzy serdecznie podziękowali Prezydentowi Łomży, za przybycie i wygłoszenie prelekcji, zapraszając do współpracy przy kolejnych inicjatywach.

Kongres zorganizował Instytut Socjologii UKSW oraz władze uczelni. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawował Prezydent RP Bronisław Komorowski.